Bluffannonser på Aftonbladets webbsidan lockar med billiga Samsung S9+

Aftonbladets bluff-annonser lockar med “Samsung Galaxy mobiler för några få kronor”

En bluffartikel i Aftonbladets namn cirkulerar för närvarande på nätet, även i sociala medier som t.ex. Facebook. Annonser som dyker ofrivilligt på Aftonbladets webbsidan med erbjudanden om ” Samsung Galaxy S9 mobiler för 19: – SEK” och ”Iphone X för några få kronor” detta är bluff! Bara om man ”följer några enkla steg i annonsen så kan mobilen bli din”, enligt annonsören. Alla dessa erbjudanden är för bra för att vara sanna – och i själva verket är syftet är att locka in dig i dyra abonnemang som du kan ha svårt att komma ut, eller till en fake webbsidan där du ombeds att lämna personuppgifter.

 

Dessa bedragare kör med annonser och hänvisar till olika kampanjer b.la hos El-Giganten och andra stora el-kedjor. Så här inleds några av de spam som har spridits på Aftonbladets webbsida ” Samsung Galaxy mobiler för 19: – SEK” och ”Iphone X för några få kronor” ”Det är möjligt tack vare en kampanj som El-Giganten inledde en vecka sen”. Dessa annonsörer är oseriösa och man ska aldrig, aldrig nappa på en sådan erbjudande man ska inte trycka på några konstiga länkar och absolut inte skriva in sina personuppgifter eller konto.nr. i formuläret som dyker upp.

Vad ska man göra för att förhindra detta?

 • Alternativet är att stänga hela fönster i X rutan eller trycka på alt+F4 så stängs det också.
 • Rekommendation är att installera ett tillägg i din webbläsare som t.ex. AD-Block så kommer du att slippa massa sådana bluffannonser i framtiden.
 • Var extra uppmärksam på gratiserbjudanden, erbjudanden om att utföra olika tester och prova värderingstjänster. Där förekommer ofta bluffar där du luras in i snåriga avtal.
 • Gyllene regel lämna aldrig, aldrig ut varken kortuppgifter personuppgifter som personnummer, telefonnummer, namn och adress när du är misstänksam mot en webbsida.
 • Granska webbplatsen: Kolla att företaget har kontaktuppgifter som adress och e-postadress på webbplatsen, samt i vilket land företaget är registrerat.
 • De seriösa företagen har säkrade webbadresser och börjar ofta med Https://
 • Gör sökning på företagets namn på internet, om företaget är oseriöst finns ofta varningar och information i s.k.-Svarta listan
 • Försök att hitta avtalsvillkoren innan du godkänner något på en misstänksam webbsida, är det svårt att hitta villkoren då är det bluff garanterat.
 • Till slut gör en polisanmälan, även om Polisen lägger ner förundersökning om brott är det bra att de har statistik på det och se mönster.

iTrace/

Comments
 • Hej, jag har gått på bluffen och alltså ingått avtal med ännu okänd näringsidkare om köp av en Samsung Galaxy S9 för 19: – SEK, som av näringsidkaren tydligen kommer att tas till intäkt för att jag tecknat ett dyrt abonnemang. Men enligt 2 kap. 8 § lagen om distansavtal gäller att “9 § Vid distansavtal som ingås på en webbplats är konsumenten bunden av en beställning som medför en betalningsförpliktelse endast om förpliktelsen har tydliggjorts före beställningen och konsumenten uttryckligen har påtagit sig förpliktelsen. Lag (2014:14).” Enligt 10 § samma kapitel gäller att konsumenten har rätt att frånträda avtalet (ångerrätt) genom att till näringsidkaren lämna eller sända ett meddelande om detta inom 14 dagar från den dag som anges i 12 § (ångerfrist). Om konsumenten lämnar meddelandet på näringsidkarens webbplats, ska näringsidkaren utan dröjsmål bekräfta mottagandet av meddelandet i en läsbar och varaktig form som är tillgänglig för konsumenten. Om konsumenten i rätt tid och på ett ändamålsenligt sätt har lämnat eller sänt ett meddelande om sitt frånträdande av avtalet, får konsumenten åberopa meddelandet gentemot nätingsidkaren även om det försenas, förvanskas eller inte kommer fram. Enligt 12 § samma kapitel gäller att vid avtal om överlåtelse eller upplåtelse av en vara börjar ångerfristen löpa den dag då konsumenten får varan i sin besittning. Vid avtal om en tjänst börjar ångerfristen löpa den dag då avtalet ingås. Enligt 16 § samma kapitel gäller att om konsumenten utövar sin ångerrätt och med anledning av avtalet har ingått ett anknytande avtal om t.ex. telefonabonnemang med näringsidkaren eller med någon annan på grund av en överenskommelse mellan denne och näringsidkaren, ska det anknytande avtalet upphöra att gälla utan att konsumenten får åläggas någon påföljd för detta. Detsamma ska gälla om konsumenten utövar ångerrätten och det är fråga om ett sådant kreditköp som avses i konsumentkreditlagen (2010:1846). Lag (2014:14).

  Frågan är bara hur man ska värja sig mot en oseriös näringsidkare som struntar i lagen om distansavtal och annat konsumentskydd och till indrivning överlämnar krav på betalning av abonnemang som grundas på ett olagligt avtal. Det kan ju gå så långt som till att man som konsument hos Kronofogden måste bestrida näringsidkarens betalningsanspråk för att inte hamna i registret med betalningsanmärkningar och sedan, om Kronofogden på näringsidkarens begäran överlämnat ärendet till tingsrätten, behöva behöva betala arvode till en jurist som åtar sig att i tvistemålstalan föra konsumentens talan i denne egenskap som svarande mot näringsidkaren som kärande i målet. En polisanmälan om bedrägeri lär ju knappast leda till att polisen ingriper med stöd av straffrättens bestämmelser om bedrägeri.

  • Hej!
   Det enda kommentar till detta är, om du inte är nöjd med en vara eller en tjänst du har köpt i fysisk butik eller på internet kan du få saken prövad i Allmänna reklamationsnämnden, ARN. Det kostar ingenting, och de flesta företag om de inte vill hamna på ”svarta lista” följer nämndens beslut.
   Nu kan du enkelt göra din anmälan till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, direkt på webben.
   Tänk på! Att det som du påstår och strider mot måste du kunna bevisa skriftligt med till exempel Email konversation, kvitton, avtal eller besiktningsprotokoll. Vi på iTrace har haft 2 st. ärende som vi hade hos ARN och vid båda tillfälle har vi fått pengar tillbaka eller avtal avskrivet.
   Admin/iTrace

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *