RUT-avdrag för mina IT tjänster

Du vet att du kan få RUT-avdrag för mina IT tjänster

Nu får du RUT-avdrag när jag ger dig service/support hemma

Du visste väl att From. 2016-08-01 får du  IT-tjänster i hemmet med RUT-avdraget.

Spara hela 50% av kostnaden för ett hembesök.

Hur fungerar detta med RUT-avdraget?

Du helt enkelt bokar ett hembesök precis som vanligt genom att ringa eller maila till mig. Du behöver inte skicka in något eller godkänna något speciellt från Skatteverket, det tar jag hand om all RUT-avdrag gör jag på fakturan.

Villkor för att få rutavdrag

Det finns ett par begränsningar. Dels måste arbetet ske i hemmet dels att avdraget gäller bara privatpersoner inga företag, tyvärr distanssupport via telefon, e-mejl eller fjärrstyrning får inget avdrag.

Dina RUT- avdrag räknas ihop och får tillsammans max uppgå till 50 000 kr om året. Enbart RUT-avdraget får max uppgå till 25 000 kr om du inte är över 65 år gammal då det kan uppta hela summan.

Höjt rutavdrag från 1 juli 2019

Regeringen har föreslagit att rutavdraget för personer mellan 18 och 64 år höjs från 25 000 kronor per år till högst 50 000 kronor per år. Om förslaget går igenom kommer de nya reglerna att gälla från den 1 juli 2019 och innebär att alla över 18 år har rätt till 50 000 kronor per år i rutavdrag.

För personer som inte fyllt 65 år vid årets början gäller följande om förslaget går igenom:

  • De kan få rutavdrag med högst 25 000 kronor fram till den 30 juni 2019.
  • De kan få ytterligare 25 000 kronor i rutavdrag efter den 1 juli 2019, men högst 50 000 kronor för hela 2019.

 IT-Tjänster som ger dig rätt till RUT-avdrag är:

arbete med att ta i bruk, installera, reparera och underhålla:

– Data- och it-utrustning, installera, reparera och underhålla persondatorer, läsplattor, tv-apparater, smart telefoner och spelkonsoler.

– Kringutrustning som stödjer data- och it-utrustningen och som är sammankopplade med dessa, till exempel skrivare, skannrar och avläsare.

– Dataprogram och dataförbindelser som hanterar hushållens it-utrustning och som kan ta emot och/eller sända elektronisk kommunikation, till exempel modem, routrar, fiber- och nätverkskablar samt wifi-utrustning.

Även enklare rådgivning och handledning som ges i samband med ovanstående arbete kommer att ge rätt till rutavdrag.

skatteverket under Rot och RUT – mina avdrag kan du se….

I den här tjänsten kan du som köpare av rutarbete se hur mycket avdrag du har utnyttjat under året. Du kan även se hur mycket rutavdrag du har använt tidigare år.

iTrace

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *